Νοεμβρίου 30, 2017

Παιχνίδια με τη μουσική - Guest post

Ο δάσκαλος χαράζει στον πίνακα άλλοτε μικρές γραμμές κι άλλοτε μεγάλες. (Μπορεί να χαράξει κι άλλα σχήματα που να υποδηλώνουν την αντίθεση...
Από το Blogger.
Blogging tips